Zgodnie z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT i 23z pkt 1 ustawy o PIT transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibą, miejscem zamieszkania lub miejscem zarządu na terytorium Polski podlegją zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych (między Czytaj dalej