Nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi nawet gdy nie prowadzą do zaniżenia podstawy opodatkowania są uznawane za transakcje nierynkowe. Wniosek podatnika Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która otrzymała nieodpłatne poręczenie od swego udziałowca. W warunkach panujących pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami tego rodzaju usługa Czytaj dalej