Close

Wydłużenie terminów na dokumentację za 2020 r.

Czas czytania: 2 minut

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę mającą na celu przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz informacji o cenach transferowych (TPR) za 2020 r. Dzięki zaproponowanej zmianie podatnicy mogą zyskać więcej czasu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Termin standardowy

Zwyczajny termin – zarówno dla oświadczenia jak i TPR – przypada do końca dziewiątego miesiąca po zakończenia roku obrotowego. W przypadku większości podatników jest więc to 30 września roku następnego.

… i projektowany

Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji TPR za 2020 r. ma zostać wydłużony:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, że jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, to podatnicy o roku podatkowym zbieżnym z rokiem kalendarzowym będą zobowiązani do złożenia informacji TPR i oświadczenia za 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2021r. Daje to dodatkowe trzy miesiące na wypełnienie kluczowych obowiązków z punktu widzenia cen transferowych.

Etap prac legislacyjnych

Proponowana zmiana została zamieszczona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje dodanie w art.  31z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. „Tarczy antykryzysowej„) kolejnych punktów referujących do oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i informacji o cenach transferowych.

Projekt zostanie teraz skierowany wraz z poprawkami pod głosowanie. Z tego względu warto śledzić dalsze postępy prac legislacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *