Close

Archiwum miesiąca: październik 2021

Czy cena transferowa powyżej rynkowego przedziału to problem?

W praktyce biznesowej zdarza się, że przedsiębiorstwa notują ponadprzeciętne wyniki w porównaniu do wyników przedsiębiorstw konkurencyjnych. Ponadprzeciętna rentowność może wynikać z wielu okoliczności, takich jak osiągniecie przewag konkurencyjnych czy też z nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak tymczasowe nierównowagi podażowo-popytowe. Tego rodzaju Czytaj dalej

Jak ustalić oprocentowanie pożyczki od podmiotu powiązanego?

Pożyczki to częste rozwiązanie stosowane przez podmioty powiązane w celu poprawy płynności lub zapewnienia finansowania spółek należących do grup kapitałowych. Finansowanie podmiotów długiem zamiast kapitałem (od wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy) daje wymierne korzyści ekonomiczne dzięki zastosowaniu tzw. efektu tarczy podatkowej. Czytaj dalej