Close

Aktualności

Korekta porównywalności dla odsetek

Podczas analizy cen transferowych dla pożyczek wewnątrzgrupowych z wykorzystaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej należy uwzględnić szereg okoliczności mających wpływ na porównywalność wykorzystanych danych. Do typowych czynników porównywalności należą data udzielenia pożyczki, rating kredytowy pożyczkobiorcy, kwota pożyczki, waluta, okres finansowania oraz Czytaj dalej

Pośrednie transakcje rajowe – druga wersja projektu objaśnień

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję projektu objaśnień dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Objaśnienia dotyczą znowelizowanych przepisów, które obowiązują od początku 2021 r. Podatnicy będą musieli sporządzić dokumentację cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych pierwszy Czytaj dalej

Czy cena transferowa powyżej rynkowego przedziału to problem?

W praktyce biznesowej zdarza się, że przedsiębiorstwa notują ponadprzeciętne wyniki w porównaniu do wyników przedsiębiorstw konkurencyjnych. Ponadprzeciętna rentowność może wynikać z wielu okoliczności, takich jak osiągniecie przewag konkurencyjnych czy też z nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak tymczasowe nierównowagi podażowo-popytowe. Tego rodzaju Czytaj dalej