Close

Dokumentacja cen transferowych

  • START
  •  / 
  • Blog
  •  / 
  • Dokumentacja cen transferowych

Pośrednie transakcje rajowe – druga wersja projektu objaśnień

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję projektu objaśnień dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Objaśnienia dotyczą znowelizowanych przepisów, które obowiązują od początku 2021 r. Podatnicy będą musieli sporządzić dokumentację cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych pierwszy Czytaj dalej

Transakcje z podmiotami krajowymi a strata podatkowa – koniec wątpliwości?

Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS dotycząca transakcji dokonywanych z podmiotami krajowymi zakończyła wątpliwości dotyczące sposobu rozumienia wymogu braku straty podatkowej. Dla przypomnienia: obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, Czytaj dalej