Podatników dokonujących transakcji z kontrahentami (powiązanymi i niepowiązanymi) o wartości powyżej 500 tys. zł wiąże obowiązek weryfikacji czy podmioty te dokonują rozliczeń z podmiotami z siedzibą w "rajach podatkowych" oraz czy spełniają warunki uznania ich za rzeczywistych właścicieli. Przy ustalaniu Czytaj dalej