Close

poręczenia

Jak wycenić poręczenie od podmiotów powiązanych?

Dzisiejszy wpis poświęcam wycenie poręczeń udzielanych przez podmioty powiązane. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki, które można wykorzystać przy określaniu rynkowego wynagrodzenia lub ustalaniu wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Krótko o poręczeniach Kredytodawcy zewnętrzni udzielając finansowania częstokroć wymagają by spłata zadłużenia została Czytaj dalej

Nieodpłatne poręczenie a zasada ceny rynkowej

Nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi nawet gdy nie prowadzą do zaniżenia podstawy opodatkowania są uznawane za transakcje nierynkowe. Wniosek podatnika Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która otrzymała nieodpłatne poręczenie od swego udziałowca. W warunkach panujących pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami tego rodzaju usługa Czytaj dalej