Close

pożyczki

Korekta porównywalności dla odsetek

Podczas analizy cen transferowych dla pożyczek wewnątrzgrupowych z wykorzystaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej należy uwzględnić szereg okoliczności mających wpływ na porównywalność wykorzystanych danych. Do typowych czynników porównywalności należą data udzielenia pożyczki, rating kredytowy pożyczkobiorcy, kwota pożyczki, waluta, okres finansowania oraz Czytaj dalej

Jak ustalić oprocentowanie pożyczki od podmiotu powiązanego?

Pożyczki to częste rozwiązanie stosowane przez podmioty powiązane w celu poprawy płynności lub zapewnienia finansowania spółek należących do grup kapitałowych. Finansowanie podmiotów długiem zamiast kapitałem (od wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy) daje wymierne korzyści ekonomiczne dzięki zastosowaniu tzw. efektu tarczy podatkowej. Czytaj dalej