Odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista, jakby na pozór się zdawało. W rzeczywistości w ustawach podatkowych, ordynacji czy KKS na próżno szukać jakichkolwiek precyzyjnych i bezpośrednich odniesień do sytuacji, w której podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie Czytaj dalej