Transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje na znaki towarowe, patenty, know-how czy też bazy danych (np. klientów) przykuwają coraz to większą uwagę organów podatkowych. Organy badając rynkowość warunków tego rodzaju transakcji oceniają nie tylko wysokość opłaty licencyjnej Czytaj dalej