Close

wytyczne finansowe

Korekta porównywalności dla odsetek

Podczas analizy cen transferowych dla pożyczek wewnątrzgrupowych z wykorzystaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej należy uwzględnić szereg okoliczności mających wpływ na porównywalność wykorzystanych danych. Do typowych czynników porównywalności należą data udzielenia pożyczki, rating kredytowy pożyczkobiorcy, kwota pożyczki, waluta, okres finansowania oraz Czytaj dalej

Jak wycenić poręczenie od podmiotów powiązanych?

Dzisiejszy wpis poświęcam wycenie poręczeń udzielanych przez podmioty powiązane. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki, które można wykorzystać przy określaniu rynkowego wynagrodzenia lub ustalaniu wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Krótko o poręczeniach Kredytodawcy zewnętrzni udzielając finansowania częstokroć wymagają by spłata zadłużenia została Czytaj dalej