Close

zasada ceny rynkowej

Czy cena transferowa powyżej rynkowego przedziału to problem?

W praktyce biznesowej zdarza się, że przedsiębiorstwa notują ponadprzeciętne wyniki w porównaniu do wyników przedsiębiorstw konkurencyjnych. Ponadprzeciętna rentowność może wynikać z wielu okoliczności, takich jak osiągniecie przewag konkurencyjnych czy też z nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak tymczasowe nierównowagi podażowo-popytowe. Tego rodzaju Czytaj dalej

Jak ustalić oprocentowanie pożyczki od podmiotu powiązanego?

Pożyczki to częste rozwiązanie stosowane przez podmioty powiązane w celu poprawy płynności lub zapewnienia finansowania spółek należących do grup kapitałowych. Finansowanie podmiotów długiem zamiast kapitałem (od wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy) daje wymierne korzyści ekonomiczne dzięki zastosowaniu tzw. efektu tarczy podatkowej. Czytaj dalej

Jak wycenić poręczenie od podmiotów powiązanych?

Dzisiejszy wpis poświęcam wycenie poręczeń udzielanych przez podmioty powiązane. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki, które można wykorzystać przy określaniu rynkowego wynagrodzenia lub ustalaniu wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Krótko o poręczeniach Kredytodawcy zewnętrzni udzielając finansowania częstokroć wymagają by spłata zadłużenia została Czytaj dalej

Nieodpłatne poręczenie a zasada ceny rynkowej

Nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi nawet gdy nie prowadzą do zaniżenia podstawy opodatkowania są uznawane za transakcje nierynkowe. Wniosek podatnika Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która otrzymała nieodpłatne poręczenie od swego udziałowca. W warunkach panujących pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami tego rodzaju usługa Czytaj dalej